Sera ya faragha ya 1xBet

Imesasishwa: Machi 01, 2024

Sera ya Faragha ya sasa kwa data ya kibinafsi, hapa baadae inajulikana kama “Sera ya Faragha“, inatumika kwa habari zote kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania, hapa baadae inajulikana kama “Tovuti,” na jina la kikoa 1xbet.tz na vijisehemu vyake vinaweza kupokea kuhusu Mtumiaji wakati wa kutembelea 1xbet.tz na vijisehemu vyake na kutumia programu zake na bidhaa zake.

I. Sheria za Jumla

 1. Matumizi ya mtumiaji ya tovuti ya 1xBet Tanzania inamaanisha kukubaliana na Sera ya Faragha na masharti ya usindikaji wa data za kibinafsi za mtumiaji.
 2. Sera ya faragha hii inatumika kwa tovuti ya 1xBet Tanzania.
 3. Tovuti haikontroli na haiko na jukumu kwa tovuti za watu wa tatu ambazo mtumiaji anaweza kuelekezwa kupitia viungo vilivyopo kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania.
 4. Kwa kesi ya migogoro na masharti ya Sera ya Faragha, Mtumiaji lazima aache kutumia tovuti ya 1xBet Tanzania.
 5. Mtumiaji anawasilisha habari ambazo hazipitii ukaguzi wowote wa usahihi kutoka kwa Utawala.

II. Sera ya Faragha ya Mada

 1. Sera ya Faragha hii inafafanua majukumu ya Utawala juu ya kutovuja kwa data ya kibinafsi na ulinzi wa siri ya data ya kibinafsi, ambayo Mtumiaji hutoa kwa ombi la Utawala wakati wa kujisajili kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania au wakati wa kujiandikisha kwa jarida la barua pepe la habari.
 2. Mtumiaji hutoa data ya kibinafsi inayoruhusiwa kwa usindikaji chini ya Sera hii ya Faragha kwa kujaza fomu kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania na inajumuisha habari ifuatayo:
  1. Jina la mwisho na la kwanza la Mtumiaji;
  2. Namba ya simu ya mawasiliano na anwani ya barua pepe ya Mtumiaji;
  3. Anwani ya Mtumiaji;
  4. Iwapo inahitajika, picha ya Mtumiaji.
 3. Tovuti inalinda data iliyopokelewa moja kwa moja wakati wa kutembelea kurasa: anwani ya IP; habari kutoka kwa vidakuzi; habari kuhusu kivinjari; muda wa kutembelea, na habari kuhusu kurasa zilizotembelewa awali.
  1. Tovuti inakusanya takwimu kuhusu anwani za IP za wageni. Taarifa hii hutumika kuzuia, kugundua na kutatua matatizo ya kiufundi.
  2. Kuzima vidakuzi kunaweza kusababisha ushindwe kupata sehemu za tovuti ambazo zinahitaji idhini.
 4. Taarifa yoyote nyingine ya kibinafsi ambayo haikutajwa hapo juu, kama vile historia ya kutembelea na kutafuta, aina za vivinjari, aina ya OS, n.k., zinahifadhiwa salama na kutotolewa kwa wengine, isipokuwa kwa kesi zilizoorodheshwa katika kifungu V. cha Sera ya Faragha hii.

III. Madhumuni ya Kukusanya Taarifa za Kibinafsi za Mtumiaji

 1. Utawala unaweza kutumia data ya kibinafsi ya mtumiaji kwa madhumuni yafuatayo:
  1. Kuanzisha mawasiliano na Mtumiaji, ikiwa ni pamoja na kutuma arifa na maombi kuhusiana na kutumia tovuti ya 1xBet Tanzania na kusindika maombi na maombi kutoka kwa Mtumiaji.
  2. Uthibitisho wa eneo la Mtumiaji ili kuhakikisha usalama na kuzuia udanganyifu.
  3. Uhakiki wa Mtumiaji aliyesajiliwa kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania kwa ajili ya ruhusa yake na hatua nyingine.
  4. Kudhibitisha usahihi na ukamilifu wa data binafsi zilizotolewa na Mtumiaji.
  5. Kumruhusu Mtumiaji kupata data za kibinafsi za tovuti ya 1xBet Tanzania.
  6. Kuanzisha akaunti kuweza kutumia sehemu za tovuti ya 1xBet Tanzania kwa idhini ya Mtumiaji.
  7. Arifa za barua pepe kwa Mtumiaji.
  8. Kumruhusu Mtumiaji kupata msaada wa kiufundi katika kesi ya matatizo yanayohusiana na matumizi ya tovuti ya 1xBet Tanzania.
  9. Kumruhusu Mtumiaji, kwa idhini yake, kupokea ofa maalum, jarida la habari, na taarifa nyingine kwa niaba ya tovuti ya 1xBet Tanzania.

IV. Udhibiti wa pande zote

 1. Usimamizi, ambao haujatimiza majukumu yake, ni wajibu kwa hasara iliyopatikana na Mtumiaji kuhusiana na matumizi haramu ya data ya kibinafsi kulingana na sheria, isipokuwa kwa kesi zilizotolewa katika kifungu V.D. na 7.2. ya Sera ya Faragha ya sasa.
 2. Katika kesi ya kupotea au kufunuliwa kwa Taarifa za Siri, Utawala hauwajibiki ikiwa taarifa za siri hizi:
  1. Kuwa katika uwanja wa umma kabla ya kupotea au kufichuliwa.
  2. Ikiwa mtu wa tatu alipokea kabla ya Utawala kupokea.
  3. Ilifunuliwa kwa idhini ya Mtumiaji.
 3. Mtumiaji anawajibika kabisa kwa kuzingatia mahitaji ya kisheria, ikiwa ni pamoja na sheria za matangazo, ulinzi wa hakimiliki na haki zinazohusiana, ulinzi wa alama za biashara na huduma, lakini si mdogo kwa yale yaliyotajwa, ikiwa ni pamoja na jukumu kamili kwa maudhui na namna ya vifaa.
 4. Mtumiaji anatambua kuwa jukumu la habari yoyote, ikiwa ni pamoja na, lakini si mdogo kwa: faili za data, maandishi, n.k.), ambazo anaweza kuwa nazo ufikio kama sehemu ya tovuti ya 1xBet Tanzania lipo kwa mtu aliyetoa habari hizo.
 5. Vifaa vifuatavyo, kama vile makala na machapisho katika uwanja wa umma kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania, vinaweza kusambazwa ikiwa kiungo kwa Tovuti kitatolewa.
 6. Usimamizi hauwajibiki kwa hasara au uharibifu wowote uliopatikana na Mtumiaji kutokana na kufutwa au kutokuweza kuhifadhi habari yoyote na data nyingine za mawasiliano zilizowekwa kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania au kusambazwa kupitia hiyo.
 7. Mtumiaji anakubaliana kuwa habari zilizotolewa kwake kama sehemu ya tovuti ya 1xBet Tanzania zinaweza kuwa mali ya akili, haki zilizohifadhiwa, na kuwa mali ya watumiaji wengine, washirika, au watangazaji ambao wanachapisha habari hizo kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania. Mtumiaji hana wajibu wa kufanya mabadiliko, kupangisha, kuihamisha kama mikopo, kuuza, kusambaza, au kujenga kazi zinazotokana na yaliyomo kama hayo, kwa sehemu au kwa ujumla isipokuwa hatua kama hizo zimeidhinishwa wazi kwa maandishi na wamiliki wa yaliyomo kama hayo kulingana na masharti ya mkataba tofauti.
 8. Usimamizi hauwajibiki kwa hasara ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja iliyopatikana kwa sababu ya: matumizi au kutokuweza kutumia tovuti au huduma binafsi; ufikio usioidhinishwa kwa mawasiliano ya Mtumiaji; taarifa au tabia ya mtu wa tatu kwenye tovuti.
 9. Usimamizi hauwajibiki kwa habari yoyote iliyoandikwa na Mtumiaji kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania, ikiwa ni pamoja na, lakini si mdogo kwa: habari iliyolindwa na hakimiliki bila idhini ya wamiliki wa hakimiliki.

V. Njia na Masharti ya Kusindika Taarifa Binafsi

 1. Uchakataji wa data binafsi za Mtumiaji unafanywa bila kikomo cha wakati, kwa njia yoyote halali, ikiwa ni pamoja na mifumo ya taarifa za data binafsi kwa au bila kutumia zana za kiotomatiki.
 2. Katika kesi ya kupoteza au kufichuliwa kwa data binafsi, Utawala una haki ya kutomjulisha Mtumiaji kuhusu kupoteza au kufichuliwa kwa data binafsi.
 3. Utawala huchukua hatua za kusimamia na za kiufundi zinazostahili kulinda taarifa binafsi za Mtumiaji kutokana na upatikanaji usioidhinishwa au wa bahati mbaya, uharibifu, mabadiliko, kuzuia, kunakili, na usambazaji, pamoja na vitendo vingine visivyo halali vya watu wa tatu.
 4. Data binafsi za Mtumiaji inaweza kutolewa kwa mamlaka zilizoidhinishwa na mamlaka ya umma tu kwa sababu na kwa njia iliyowekwa na sheria.
 5. Utawala na Mtumiaji wanachukua hatua zote zinazostahili kuzuia hasara au athari mbaya zingine zinazosababishwa na upotevu au kufichuliwa kwa data binafsi za Mtumiaji.

VI. Haki na Majukumu ya Vyama Vyote

 1. Mtumiaji ana haki ya:
  1. Fanya uamuzi huru wa kutoa data ya kibinafsi inayohitajika kwa kutumia tovuti ya 1xBet Tanzania na kukubaliana na usindikaji wake.
  2. Sasisha na ongeza taarifa zilizotolewa kuhusu data ya kibinafsi katika kesi ya mabadiliko katika taarifa hii.
  3. Pokea taarifa kutoka kwa Utawala kuhusu usindikaji wa data yake ya kibinafsi ikiwa haki hiyo haipo kulingana na sheria.
  4. Uliza Utawala kufafanua data ya kibinafsi, kuzuia au kuiharibu ikiwa ni incomlete, imepitwa na wakati, sio sahihi, imepatikana kinyume cha sheria, au haifai kwa lengo lililotajwa la usindikaji.
  5. Chukua hatua za kisheria zilizopendekezwa na sheria kulinda haki zake. Kufanya hivyo, tafadhali jirani na Utawala kama ilivyoainishwa katika kifungu VIII.III. anwani ya barua pepe.
 2. Utawala una wajibu:
  1. Tumia taarifa ulizopokea kwa madhumuni yaliyotajwa katika sehemu ya III ya Sera yetu ya Faragha.
  2. Hakikisha uhifadhi wa siri wa taarifa zilizopokelewa.
  3. Kutoweka wazi taarifa za siri bila idhini ya maandishi ya awali ya Mtumiaji, na pia kutokuuza, kubadilishana, kuchapisha au kutoa kwa njia yoyote ile data binafsi iliyotolewa na Mtumiaji, isipokuwa kwa kifungu V.D. cha Sera ya Faragha iliyopo.
  4. Chukua tahadhari kuhakikisha usiri wa data binafsi za mtumiaji kulingana na taratibu zinazotumika kawaida kulinda aina hii ya habari katika shughuli za biashara zilizopo.
  5. Zuia data binafsi zinazohusiana na Mtumiaji husika kulingana na ombi la Mtumiaji, au mwakilishi wake kisheria au mamlaka iliyoidhinishwa kwa ajili ya ulinzi wa haki za wahusika wa data binafsi kwa kipindi cha uhakiki, endapo data binafsi zisizokuwa sahihi au vitendo haramu vitafichuliwa.

VII. Dispute Resolution

 1. Kabla ya kwenda mahakamani na madai ya mizozo inayotokana na uhusiano kati ya Mtumiaji na Utawala, ni lazima kuwasilisha madai, ambayo ni pendekezo la maandishi au pendekezo la kielektroniki kwa makubaliano ya hiari ya usuluhishi wa mizozo.
 2. Ndani ya siku 30 za kalenda tangu tarehe ya kupokea madai, mpokeaji lazima amjulishe mwombaji wa madai kwa maandishi au kielektroniki kuhusu matokeo ya madai.
 3. Mizozo itapelekwa Mahakama ya Usuluhishi ikiwa makubaliano hayajafikiwa.
 4. Sheria za sasa zinatumika kwa Sera hii ya Faragha na uhusiano kati ya Mtumiaji na Utawala.

VIII. Vigezo vingine

 1. Sera hii ya Faragha inaweza kuwekwa chini ya mabadiliko na nyongeza za baadaye na Uendeshaji bila ridhaa ya Mtumiaji.
 2. Toleo jipya na lililosasishwa la Sera ya Faragha linakuwa halali mara tu linapowekwa kwenye tovuti ya 1xBet Tanzania isipokuwa vinginevyo inavyotolewa na toleo jipya la Sera ya Faragha.
 3. Mapendekezo yote au maswali kuhusu Sera hii ya Faragha yanapaswa kutumwa kwa: 1xbet.tanz@gmail.com.
 4. Sera ya Faragha ya sasa inapatikana kwenye ukurasa место для ссылки на ПК.

IX. Ufafanuzi wa Maneno

Maneno yafuatayo hutumiwa katika Sera ya Faragha:

 • Usimamizi wa Tovuti” (hapa baadae inayotajwa kama “Usimamizi“) – wafanyakazi walioidhinishwa kusimamia tovuti ya 1xBet Tanzania, ambao hupanga na (au) kusindika data za kibinafsi, na pia kutoa lengo la usindikaji wa data za kibinafsi, muktadha wa data za kibinafsi zitakazosindikwa, hatua (shughuli) zilizofanywa na data za kibinafsi.
 • Maelezo ya Kibinafsi” – habari yoyote inayohusiana moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na mtu fulani anayeweza kutambulika (mada ya data ya kibinafsi).
 • Usindikaji wa Data Binafsi” – hatua yoyote (operesheni) au seti ya hatua (operesheni) zilizofanywa kwa kutumia zana za automation au bila kutumia zana hizo kwenye data binafsi, ikiwa ni pamoja na ukusanyaji, kurekodi, kusisitiza, kukusanya, kuhifadhi, kufafanua (kuboresha, kubadilisha), kutoa, kutumia, kuhamisha (kugawa, kutoa, kufikia), kutambulika, kuzuia, kufuta, kuharibu data binafsi.
 • Usiri wa Data Binafsi” – mahitaji ya lazima kwa wafanyakazi au mtu mwingine ambaye amepata ufikiaji wa data binafsi ili kuzuia kusambaza bila idhini ya madaala ya data binafsi au sababu nyingine za kisheria.
 • Mtumiaji wa tovuti ya 1xBet Tanzania” (mbeleni hapa atajulikana kama “Mtumiaji“) – mtu ambaye ana ufikiaji wa tovuti ya 1xBet Tanzania kupitia Internet na kutumia habari, vifaa, na bidhaa za tovuti ya 1xBet Tanzania.
 • Cookies” – kipande kidogo cha data kinachotumwa na seva ya wavuti na kuhifadhiwa kwenye kompyuta ya Mtumiaji, ambayo mteja wa wavuti au kivinjari cha wavuti hutoa kwa seva ya wavuti kila wakati katika ombi la HTTP wakati wanajaribu kufungua ukurasa wa tovuti husika.
 • 1xBet Tanzania” – mkusanyiko wa kurasa za wavuti zinazounganishwa zilizowekwa kwenye Mtandao kwa anwani ya kipekee (URL): 1xbet.tz na subdomains yake.
 • Subdomains” – kurasa au seti ya kurasa zilizoko kwenye subdomains za kiwango cha tatu za tovuti ya 1xBet Tanzania, pamoja na kurasa nyingine za muda, chini ya ambazo ni habari za mawasiliano ya Utawala.
 • Anwani ya IP” – anwani ya mtandao ya kipekee ya kifaa katika mtandao wa kompyuta ambayo Mtumiaji hupata ufikiaji kwenye Tovuti.
 1111111111111111111113625